- OSP Krosno-polanka

Ks. Stanisław Decowski

(19.03.1898-08.08.1977r.Żołynia koło Łańcuta). Administrator nowej parafii w Polance. Syn ziemianina Marcina herbu Opałki i Katarzyny z Dzieduszyckich. Uczęszczał do rzeszowskiego gimnazjum (1909-17) kontynuując naukę w Seminarium Duchownym w Przemyślu (1919-23). Po święceniach kapłańskich w Katedrze Przemyskiej 27 maja 1923r. był wikarym w Strzyżowie (1923-25), w krośnieńskiej farze (1925-27), a następnie w Polance administratorem (od 01.03.1933) i proboszczem (do 30.08.1949), współtworzącym tutejszą społeczność parafialną. Po opuszczeniu Polanki- Karol duszpasterzował w łańcuckiej farze (1949-77). 11 września 1927 Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół w Polance przez bpa Anatola Nowaka w Przemyślu. Budowę poprzedziła szeroka akcja informacyjna wśród parafian. Październik; przystąpienie do budowy świątyni w miejscu do tego celu przeznaczonym. Wznoszenie kościoła ofiarnie wspierali parafianie, którzy sami na ten szczytny cel się opodatkowali oraz dyrektorzy firm. Wiktor Hłasko finansował budowę kościoła parafialnego jak i Domu Katolickiego. W tym czasie został odznaczony francuską Legią Honorową i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za pomoc materialną i zasługi przy budowie kościoła w Polance otrzymał godność Szambelana papieskiego. W okresie wznoszenia murów świątyni z inicjatywy ks. Proboszcza została zorganizowana Ochotnicza Straż Pożarna w Polance-Karol, gminie Jedlicze, powiecie Krosno. Naczelnik OSP Władysław Laba, wyszedł z propozycją utworzenia straży przy wielkanocnym Bożym Grobie. Tradycja tego pięknego zwyczaju ma na Podkarpaciu swoją długą i piękną historię. W Polance pielęgnowana i po dziś dzień utrzymywana związała się nierozerwalnie z e scenerią Grobu Pańskiego, stając się jego trwałą '"ozdobą". Swojemu pierwszemu proboszczowi ; ks. Stanisławowi Decowskiemu; mieszkańcy Polanki-Karol zawdzięczają powstanie kościoła parafialnego i Ochotniczej Straży Pożarnej.
(Na podstawie książki "Parafia P.W. Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie-Polance" Krosno 2003r.) B. Weber