Aktualności 2012r.


Miesiąc marzec był bardzo pracowitym okresem dla naszych strazaków, zwišzane to bylo z dużą ilością wypalanych traw i łąk.W dnich od 17.03.2012 do 27.03.2012 nasza jednostka brała udział w 15 tego typu zdarzeniach.Interweniowaliśmy w gaszeniu traw w naszej dzielnicy,a także dzielnicy Turaszówka oraz poza terenem miasta Krosna.Byliśmy zaangażowani w gaszeniu pożaru trawy w gminie Miejsce Piastowe (rejon hipermarketu OBI),do gminy Jedlicze(miejscowość Dobieszyn),a także gmina KOrczyna(miejscowoœc Sporne) do działań wyjeżdżalismy samochodami:
-LSRG Gazella
-GLM Żuk
wiecej szcegółow w dziale INTERWENCJE...
23.03.2012r.- Nasza jednostka miała okazję uczestniczyć w zabezpieczeniu Drogi Krzyżowej, która odbyła się w pištek wieczorem i przebiegała od Kościoła, poprzez ulicę Decowskiego, koło Domu Ludowego, OSP, a zakończyła się przy kapliczce. Strażacy z pomocą policji sprawnie kierowali ruchem dbając przy tym o bezpieczeństwo uczestników. Kierując samochody na objazdy zapewnili sprawne przejście procesji. W obstawie uczestniczyli: dh K. Niemiec, dh R. Bęben, dh R. Zahorski, dh T. Kasza, dh A. Chudoba, dh B. Warchoł, dh K. Obara, dh A. Dyląg.
14.03.2012r.- W OSP Polanka odbyły się Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W eliminacjach tych wzięło udział 38 uczestników z gminy Krosno. Większość uczniów reprezentowała wysoki poziom wiedzy pożarniczej.W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzili: mł. bryg Marek Fajkiel,sekretarz dh Józef Tucki, mł. kpt Piotr Szydło,dh rzecz. Marcin Zajdel, dh prez. zarz. Miejsko- Gminnego Stanisław Buczyński, dh przew. komisji Kazimierz Donica. Nagrody i upominki najlepszym uczniom wręczał przybyły na tę okoliczność dh Marek Toropolski z Biura Zarządzania Kryzysowego i obronności Urzędu Miasta Krosna. wyniki eliminacji: szkoły podstawowe- I. Maksymilian Filip, II. Damian Buczyński, III. Kamil Kustroń. Szkoły gimnazjalne- I.Krzesztof Krupa, II. Mateusz Kustroń, III. Anna Radoń. Szkoły ponadgimnazjalne- I. Izabela Wiśniewska, II. Dawid Kolanko, III. Natalia Matelowska. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach OTWP.W dniu 03.03.2012 o godz. 17:00 w naszej świetlicy odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2011, na które przybyło 30 członków. Zebranie otworzył Prezes Zarządu dh Kus Ireneusz. Przewodniczšcym zebrania został dh Dudycz Zdzisław. Przewodniczący zebrania przedstawił porządek zebrania, po czym przystąpiono do przeczytania sprawozdań z działalności naszej jednostki, sprawozdanie finansowe, a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz plan i cele na rok 2012. Następnie zostało udzielone absolutorium dla Zarządu OSP Polanka, a także głos zabrali zaproszeni goście, którzy pozytywnie ocenili działalność naszej jednostki. Po zakończeniu dyskusji nad sprawozdaniami, część oficjalna została zakończona, a zaproszeni goście oraz nasi druhowie udali się na skromny poczęstunek przygotowany przez nasze druhny.
W zebraniu uczestniczyli:
-druhowie OSP Polanka,
-bryg. Jan Szmyd z PSP Krosno,
-dh kpt Piotr Szydło,
-Prezes Zarządu Miejsko- Gminnego Stanisław Buczyński,
-bryg. Mieczysław Prugar z Powiatowego Związku OSP,
-dh Marek Toropolski z Urzędu Miasta,
-Przewodniczący zebrania, z-ca Przewodniczącego kadry miasta dh Zdzisław Dudycz.


Aktualności 2011r.

17.12.2011r.- W naszej jednostce odbyło się spotkanie opłatkowe z okazji nadchodzšcych świšt Bożego Narodzenia. Członkowie przy Wigilijnym stole, w atmosferze życzliwości wspólnoty OSP , łamišc się opłatkiem, życzyli sobie wszystkiego co najlepsze na nadchodzšce święta i Nowy Rok.


Opis zdjecia, a w nim wazne dla nas slowa kluczowe17.12.2011r.- Spotkanie Lazarczyków w krośnieńskim Hospicjum. Nasza jednostka uczestniczyła jako zaprzyjaŸniona z druhami z Koła œw. Łazarza w Krośnie.
11.11.2011r.- Jednostka wyruszyła dwoma wozami, na obstawę biegu ulicznego, zwišzanego z obchodami święta Niepodległoœci. W imprezie brało udział ponad 500 uczestników, wszyscy wytrwale dotarli do mety. Nasi druhowie i druhny zabezpieczali poszczególne ulice w trakcie imprezy. Dzięki współpracy OSP Polanka, policji i straży miejskiej wszystko odbyło się zgodnie z planem. W ostawie uczestniczyli: dh Niemiec K., dh Kus I., dh Donica K., dh Zahorski R., dh Moskal Ł., dh Lejtnar R., dh Kasza T., dh Chudoba A., dh Dylšg A., dh Warchoł B., dh Obara K.


Opis zdjecia, a w nim wazne dla nas slowa kluczowe22.10.2011r.- Odbyła się wycieczka strażaków do Muzeum Pożarnictwa i Muzeum Lotnictwa w Krakowie. O godz. 6:00 ochotnicy wyruszyli busem do Mysłowic. Po przybyciu na miejsce mieli okazję podziwiać liczne zbiory bogate w : drabiny, dzwony, sikawki, gaœnice, hełmy, motopompy, pompy, pršdownice, wozy bojowe, zwijadła jak również umundurowanie Polskich, jak i zagranicznych jednostek PSP w kolejnych latach. Po bardzo interesujšcej i szczegółowej prelekcji pani przewodnik, ekipa wyruszyła zwiedzać kolejne muzeum. Tym razem były to zbiory Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Ogrom zbiorów zrobił niesamowite wrażenie na zwiedzajšcych. Zaprezentowane szybowce, śmigłowce, awionetki, myśliwce i wiele innych (np. Jak-40, MiG-21, Mi-24, PZL 101 Gawron) itp., itd. Wszyscy wrócili zadowoleni.;)


Opis zdjecia, a w nim wazne dla nas slowa kluczowe01.09.2011r.- 1 września 2011r. obchodziliśmy 84. Rocznicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Polance. Z tej okazji złożono kwiaty i zapalono znicze przy tablicy pamištkowej i figurze św. Floriana. W kolejną rocznicę uświadamiamy sobie, jak bardzo potrzebną organizacją jest OSP. Podziękowania dla druhów i druhen za trud służby i niesienia bezinteresownej pomocy innym oraz wytrwałości na dalsze lata działalności.Opis zdjecia, a w nim wazne dla nas slowa kluczowe28.08.2011r.- W ostatnią niedzielę wakacji w Krośnie miał miejsce kolejny "Bieg o Skarb Portiusa". Tradycyjnie OSP z Polanki wzięła udział w zabezpieczeniu trasy biegu. Dzięki współpracy OSP, policji i straży miejskiej,zadbano o bezpieczeństwo zawodników.
Opis zdjecia, a w nim wazne dla nas slowa kluczowe27.08.2011r.- W sobotę 27 sierpnia, naczelnik dh Krzysztof Niemiec zorganizował wyjazd do Radomia na Air Show 2011. Kilku druhów z naszej jednostki wyruszyło o godz. 5:00 autokarem na pokazy lotnicze. Mieli oni okazję podziwiać popisy statków powietrznych przybyłych z całej Europy na święto Lotnictwa. Niesamowite widowisko i wspaniały show zrobił ogromne wrażenia na licznie przybyłych widzach.


Opis zdjecia, a w nim wazne dla nas slowa kluczowe 07/08 2011r.- Na przełomie lipca i sierpnia, w naszej remizie dokonano remontu pomieszczeń. Odmalowano sufit i ściany w świetlicy i korytarzu. Ponadto odnowiono lamperię i drzwi oraz zakupiono nowe lampy. Druhowie również zadbali o zadaszenie nad schodami wejœciowymi. Dzięki temu, odświeżone pomieszczenia posłużą nam przez kilka lat.;)Opis zdjecia, a w nim wazne dla nas slowa kluczowe11.08.2011r.- Druhowie naszej jednostki: K. Niemiec, R. Zahorski i T. Kasza; zostali zaproszeni do udziału w festynie "Letnia Przygoda", który odbył się za SP nr.7 w Polance. Po krótkiej prezentacji sprzętu, udzielono odpowiedzi na doœć dociekliwe pytania najmłodszych dotyczące pożarnictwa. Atrakcją dla dzieci była możliwość obejrzenia wozu strażackiego oraz użycia sygnałów dŸwiękowych i świetlnych. Wraz z krośnieńską Policją, OSP pilnowała porządku i bezpieczeństwa imprezy.

<


Opis zdjecia, a w nim wazne dla nas slowa kluczowe02.07.2011r.- Nasza jednostka wzięła udział w zawodach sportowo-pożarniczych w Turaszówce. Z gminy krosno wystartowało 4 jednostki OSP: Polanka, Turaszówka, Białobrzegi i Suchodół. Pomimo niesprzyjającej pogody, odbyły się konkurencje sprawdzające sprawność sprzętu i zawodników. Nagrodą za I miejsce był start w powiatowych zawodach pożarniczych, które odbędą się we wrześniu. Nasi strażacy zdobyli najlepszy czas spośród występujących drużyn. Lecz zajęli III miejsce, zwycięstwem może się pochwalić jednostka z Turaszówki. Zawody nadzorowali i sędziowali kpt. Piotr Szydło oraz mł. bryg. Marek Rysz z Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.


Opis zdjecia, a w nim wazne dla nas slowa kluczowe30.06.2011r.- Jednostka OSP uczestniczyła w zabezpieczeniu procesji na zakończenie oktawy Bożego Ciała. Trasa biegła od kapliczki na ul. Decowskiego do końca ul.Batalionów Chłopskich. Sześciu ochotników wyjechało dwoma wozami, aby kierować ruchem i zapewnić bezpieczeństwo licznie przybyłych.Opis zdjecia, a w nim wazne dla nas slowa kluczowe29.06.2011r.- Zabezpieczenie trasy wyścigu kolarskiego. Od godziny 16:30 druhny i druhowie z OSP Polanka byli na stanowiskach, w gotowości oczekując na zabezpieczenie ulicy od Galerii Zawodzie do Parku Zawodzie. Dzięki sprawnej organizacji wszystko odbyło się zgodnie z planem. (Dh Moskal Ł., Zahorski R., Kasza T., Chudoba A., Obara K., Warchoł B.)

Opis zdjecia, a w nim wazne dla nas slowa kluczowe27.06.2011r- W remizie OSP Polanka odbyło się skromne pożegnanie naszego wielkiego działacza, druha ojca Badziąga, który założył grupę Lazarus i wprowadził czynnie działających członków do straży. W związku z jego przeniesieniem , z wielkim żalem pożegnaliśmy wspaniałego członka straży. 26.06.2011r. druhowie jednostki wzięli udział w Mszy św. W jego intencji. Został on również odznaczony Złotym Medalem OSP.


Opis zdjecia, a w nim wazne dla nas slowa kluczowe25.06.2011r.- W Polance odbył się pierwszy festyn zorganizowany przez nową Radę Dzielnicy. Impreza odbyła się w ogródku za Domem Ludowym. Nad porządkiem czuwała Ochotnicza Straż Pożarna z Polanki, która użyczyła swego sprzętu i pomogła w pracach porządkowych po jego zakończeniu.


Opis zdjecia, a w nim wazne dla nas slowa kluczowe21.06.2011r.- Z okazji 50- lecia kapłaństwa prałata Buchowskiego, OSP została poproszona o pomoc w zabezpieczeniu tej imprezy. Ze względu na licznie przybyłych gości, strażacy usprawniali ruch na parkingach wokół kościoła.

Opis zdjecia, a w nim wazne dla nas slowa kluczowe04.05.2011r.- W Dniu Strażaka w Kościele w Polance odbyła się uroczysta Msza św. W intencji naszych ochotników. Po niej złożono kwiaty przy pomniku św.. Floriana. Nadano odznaczenia, za rzetelną pracę druhom i druhnom. W uroczystości uczestniczył O. Badziąg ze swoją grupą młodzieży Lazarus. Po części oficjalnej odbyło się ognisko.;)


Opis zdjecia, a w nim wazne dla nas slowa kluczowe03.05.2011r.- OSP w Polance uczestniczyła w obstawie "Biegu Konstytucji", który rozpoczął się na krośnieńskim Rynku, a meta mieściła się przy Hali Sportowej na ul. Bursaki. Dzięki współpracy OSP, PSP, policji, straży miejskiej i medyków impreza była w pełni zabezpieczona. (Dh Niemiec K., Kus I., Bęben R., Moskal Ł., Moskal J., Leś B., Jurczyk K., Sołtys G., Zahorski R., Warchoł B., Dyląg A., Chudoba A., Kasza T.)


Opis zdjecia, a w nim wazne dla nas slowa kluczowe22-24.04.2011r.- Strażacy OSP pełnili wartę przy Bożym Grobie. Czuwanie trwało 2 doby, ochotnicy zmieniali się rotacyjnie. W poranek Wielkanocny wzięli udział w procesji wokół kościoła podtrzymując tę piękną wieloletnią tradycję.


Opis zdjecia, a w nim wazne dla nas slowa kluczowe15.04.2011r.- Zabezpieczenie procesji Drogi Krzyżowej. Dh Niemiec K., Kus I., Donica K., Moskal Ł., Zahorski R., Obara K., Chudoba A.Opis zdjecia, a w nim wazne dla nas slowa kluczowe19.02.2011r.- W jednostce OSP miało miejsce spotkanie sprawozdawczo-wyborcze podsumowujące miniony 2010 rok. Jednostka miała zaszczyt gościć przedstawicieli PSP w Krośnie bryg. Pawła Gaja i kpt. Piotra Szydło. Na zebraniu wybrano nowy Zarząd i członków Komisji Rewizyjnej.


Opis zdjecia, a w nim wazne dla nas slowa kluczowe22.01.2011r.- W OSP w Polance odbył się Strażacki Opłatek. O godz. 18:00 rozpoczęło się I spotkanie w Nowym 2011 roku. Swoją obecnością zaszczycili nas ks. Proboszcz Jan Kutyna oraz ks. Prałat Tadeusz Buchowski. Po wspólnym złożeniu życzeń rozpoczęło się tradycyjne kolędowanie.

Aktualności 2010r.

13.11.2010r.- Rozbiórka budynków ul. Bursaki Krosno. Dh Niemiec K., Donica K., Ryznar J., Bęben R., Bęben A., Kasza H., Kasza T., Moskal Ł., Sołtys G., Dudycz Z., Mikoś A., Jurczyk K.

11.11.2010r.- Zabezpieczenie Biegu Niepodległości Krosno. Dh Niemiec K., Donica K., Kus I., Moskal Ł., Leś D., Sołtys G., Bęben R., Zahorski R., Mikoś A., Kasza T., Chudoba A., Warchoł B., Dyląg A., Obara K.

08.11.2010r.- Rozbiórka budynków na ul. Bursaki. Dh Kus I., Donica K., Ryznar J., Mikoś A.

06.11.2010r.- Rozbiórka budynków ul Bursaki. Dh Niemiec K., Ryznar J., Donica K., Kus I., Kasza T., Bęben R.

29.10.2010r.- Rozbiórka budynków ul. Bursaki. Dh Niemiec K., Ryznar J., Mikoś A., Bęben R., Zahorski R., Kasza T., Moskal Ł.

23.10.2010r.- Rozbiórka budynków ul. Bursaki. Dh Niemiec K., Mikoś A., Ryznar J., Donica K., Bęben R., Moska Ł., Zahorski R.

29.08.2010r.- Zabezpieczenie trasy biegu "Portiusa". Dh Niemiec K., Donica K., Mikoś A., Moskal Ł., Zahorski R.. Samborski A., Leś D., Barański D., Jurczyk K., Kasza T., Chudoba A., Obara K., Warchoł B., Dyląg A.

29.07.2010r.- Rozbiórka dachu szopy przy kościele w Polance. Dh Niemiec K., Dudycz Z., Moskal Ł., Kasza T., Bęben R., Leś D., Kus I.

13.06.2010r.- Koronacja Obrazu MB Murkowej- Rynek Krosno. Dh Niemiec K., Kus I., Obara K., Samborski A., Kasza T., Moskal Ł.

10.06.2010r.- Zabezpieczenie procesji ul. Kruczkowskiego/Maczka. Dh Niemiec K., Donica K., Bęben R., Zahorski R.

03.05.2010r.- Zabezpieczenie biegu ulicznego. XII Bieg Konstytucji. Dh Niemiec K., Donica K., Samborski A., Kus I., Kasza T., Moskal Ł., Dyląg A., Leś B.

26.03.2010r.- Zabezpieczenie trasy Drogi Krzyżowej. Dh Niemiec K., Kus I., Obara K., Barański D., Leś D., Zahorski R., Kasza T.

Aktualności 2009r.

11.11.2009r- Zabezpieczenie trasy biegu ulicznego. Dh Niemiec K., Samborski A., Mikoś A., Obara K., Warchoł B., Leś B., Leś D., Kasza T.

Aktualności 2008r.

31.12.2008r.- Zabezpieczenie Zabawy Sylwestrowej na krośnieński Rynku. Dh Niemiec K., Bęben A., Jurczyk K.

15.04.2008r.- Wręczenie dyplomów ukończenia kursu Ratownictwa Medycznego- Lazarus. Dh Dudycz Z., Bęben A., Niemiec K., Samborska P., Wodziński A., Wodziński A.

02.04.2008r.- Zabezpieczenie Mszy św. Pod pomnikiem Papieża. Dh Niemiec K., Samborski A.,+ Lazarus O. Badziąga.

14.03.2008r.- Zabezpieczenie Mszy św. Przy kościele OO. Kapucynów. Dh Niemiec K., Samborski A., Zahorski R. Ratownicy medyczni: Wodziński A., Wodziński A.